Zákon o výkonu vazby

§ (1-32)

ZÁKON O VÝKONU VAZBY

293/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. listopadu 1993
o výkonu vazby
Změna: 208/2000 Sb., 258/2000 Sb.
Změna: 3/2002 Sb.
Změna: 218/2003 Sb.
Změna: 52/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
HLAVA I
Základní ustanovení
§ 1
Účel zákona

Účelem zákona je upravit podmínky výkonu vazby v trestním řízení, zejména stanovit práva a povinnosti osob ve vazbě, postavení příslušníků a občanských pracovníků (dále jen "zaměstnanci") Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba") a dalších osob při zajišťování výkonu vazby a upravit dozor nad tímto výkonem.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582