Zákon o správním řízení

§ (1-85)


Zákon č. 71/1967 Sb.,
o správním řízení (správní řád); ve znění zákona č. 29/2000 Sb.; zákona č. 227/2000 Sb.; zákona č.
226/2002 Sb.
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Část první
Úvodní ustanovení
Oddíl 1
Rozsah působnosti
§ 1
(1) Tento zákon se vztahuje na řízení, v němž o právech, právem chráněných zájmech nebo
povinnostech občanů a organizací rozhodují v oblasti státní správy národní výbory, ministerstva a jiné
ústřední orgány státní správy, orgány Slovenské národní rady a jiné orgány státní správy.
(2) Podle tohoto zákona postupují také orgány státních organizací, jestliže jim zákon svěřil
rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů a organizací v oblasti
státní správy.
(3) Pokud se dále hovoří o správních orgánech, rozumějí se tím orgány uvedené v odstavcích 1
a 2.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582