Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Oddíl 4
Zastupování
§ 16
(1) Účastníka řízení, který nemůže v řízení jednat samostatně, zastupuje zákonný zástupce; a je-li
toho třeba k hájení práv, ustanoví mu správní orgán opatrovníka.
(2) Správní orgán ustanoví opatrovníka také účastníku řízení, jehož pobyt není znám nebo jemuž
se nepodařilo doručit písemnost na známou adresu v cizině a který si neustanovil zástupce, jakož
i účastníku řízení, který je stižen duševní nebo jinou poruchou, pro kterou nemůže v řízení jednat, a nemá
zákonného zástupce.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582