Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 17
(1) Účastníci řízení, jejich zákonní zástupci a opatrovníci se mohou dát zastupovat advokátem
nebo jiným zástupcem, kterého si zvolí.
(2) Organizace jedná v řízení prostřednictvím svých orgánů nebo prostřednictvím svého zástupce.
(3) Dobrovolná společenská organizace může v řízení zastupovat svého člena na jeho žádost.
Jménem organizace jedná v řízení za zastoupeného člen nebo pracovník organizace, který byl touto
organizací zastupováním pověřen.
(4) Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou
v protokolu. Správní orgán může v nepochybných případech od průkazu plnou mocí upustit.
(5) Učinilo-li několik účastníků řízení společné podání, zvolí si společného zmocněnce pro
doručování; jinak ho určí správní orgán.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582