Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 2
Ustanovení tohoto zákona se nevztahují
a)
na postup, v němž správní orgány rozhodují o právních poměrech organizací, pracovníků nebo
funkcionářů, jestliže tyto poměry souvisí s jejich podřízeností orgánu, který o věci rozhoduje, nebo
na postup, v němž správní orgány rozhodují o právních poměrech organizací při řízení jejich
hospodářské činnosti,
b)
na projednávání a vyřizování stížností a podmětů občanů a organizací, kde platí zvláštní právní
předpisy. Je-li však ze stížnosti nebo podnětu patrno, že je zcela nebo zčásti podáním ve smyslu
tohoto zákona, postupuje se v tomto směru podle jeho ustanovení.
Oddíl 2

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582