Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 22
Protokol
(1) O ústních podáních a o důležitých úkonech v řízení, zejména o provedených důkazech,
o vyjádřeních účastníků řízení, o ústním jednání a o hlasování sepíše správní orgán protokol.
(2) Z protokolu musí být zejména patrno, kdo, kde a kdy řízení prováděl, předmět řízení, které
osoby se ho zúčastnily, jak řízení probíhalo, jaké návrhy byly podány a jaká opatření byla přijata;
v protokolu o hlasování se uvede též výrok rozhodnutí a výsledek hlasování.
(3) Protokol podepisují po přečtení všechny osoby, které se jednání zúčastnily, a pracovník (člen)
správního orgánu provádějícího řízení, protokol o hlasování všichni přítomní členové správního orgánu.
Odepření podpisu, důvody tohoto odepření a námitky proti obsahu protokolu se v něm zaznamenávají.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582