Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 25
(1) Písemnosti, které jsou určeny orgánům nebo organizacím, doručují se pracovníkům
oprávněným za orgány nebo organizace přijímat písemnosti. Není-li takových pracovníků, doručuje se
písemnost, která je určena do vlastních rukou, tomu, kdo je oprávněn za orgán nebo organizaci jednat.
(2) Písemnosti určené advokátům se doručují advokátní poradně.
(3) Má-li účastník řízení zástupce s plnou mocí pro celé řízení, doručuje se písemnost pouze
tomuto zástupci. Má-li však účastník řízení osobně v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen
zástupci, ale i jemu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582