Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 31
Náklady řízení
(1) Náklady řízení, které vznikly správnímu orgánu, nese tento orgán. Náklady, které v řízení
vznikly účastníkovi řízení, nese účastník.
(2) Správní orgán může účastníkům řízení, svědkům a znalcům uložit, aby nahradil náklady, které
vznikly správnímu orgánu jejich zaviněním; může jim také uložit, aby nahradili náklady, které vznikly jejich
zaviněním, ostatním účastníkům řízení.
(3) Správní orgán nahradí svědkovi hotově výdaje a mzdu, která mu prokazatelně ušla. Nárok je
třeba uplatnit do tří dnů po výslechu, jinak zaniká.
(4) Náklady spojené s předložením listiny nebo s ohledáním, které vznikly tomu, kdo není
účastníkem řízení, hradí správní orgán.
(5) Náhrada hotových výdajů a poskytování odměn znalcům a tlumočníkům se řídí zvláštními
právními předpisy.
3)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582