Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 34
Dokazování
(1) K dokazování je možné použít všech prostředků, jimiž lze zjistit a objasnit skutečný stav věci
a které jsou v souladu s právními předpisy.
(2) Důkazy jsou zejména výslech svědků, znalecké posudky, listiny a ohledání.
(3) Účastník řízení je povinen navrhnout na podporu svých tvrzení důkazy, které jsou mu známy.
(4) Provádění důkazů přísluší správnímu orgánu.
(5) Správní orgán hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy
v jejich vzájemné souvislosti.
(6) Skutečnosti všeobecně známé nebo známé správnímu orgánu z úřední činnosti není třeba
dokazovat.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582