Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 37
Listiny
(1) Správní orgán může uložit účastníkovi řízení nebo občanovi (organizaci), který má listinu
potřebnou k provedení důkazů, aby ji předložil.
(2) Předložení listiny nelze žádat nebo může být odepřeno z důvodů, pro které nesmí být
vyslechnut nebo je oprávněn odepřít výpověď svědek.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582