Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Oddíl 3
Zajištění průběhu a účelu řízení
§ 41
Předvolání
(1) Správní orgán předvolá osoby, jejichž osobní účast při projednávání věci je nutná.
(2) V předvolání správní orgán upozorní na právní následky nedostavení se.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582