Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 42
Předvedení
(1) Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů na
opětovné předvolání nedostaví ke správnímu orgánu a bez jehož osobní účasti nelze řízení provádět,
může být předveden.
(2) O předvedení požádá správní orgán Veřejnou bezpečnost, o předvedení vojáků v činné službě
nebo příslušníků veřejných ozbrojených sborů požádá jejich náčelníka.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582