Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Část druhá
Správní orgány a účastníci řízení
Oddíl 1
Příslušnost
§ 5
(1) K řízení jsou věcně příslušné správní orgány, které určuje zvláštní zákon; nestanoví-li zvláštní
zákon, který orgán je věcně příslušný, rozhoduje národní výbor.
(2) Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, jsou k řízení před národními výbory v prvním stupni
příslušné okresní národní výbory.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582