Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 58
(1) Odvolacím orgánem je správní orgán nejblíže vyššího stupně nadřízený správnímu orgánu,
který napadené rozhodnutí vydal.
(2) V řízení před národními výbory rozhoduje o odvolání příslušný odbor národního výboru nejblíže
vyššího stupně, jestliže o odvolání nerozhoduje správní komise národního výboru
8)
nejblíže vyššího
stupně zřízená podle zvláštních právních předpisů, popřípadě komise tohoto národního výboru.
9)
(3) O odvolání proti rozhodnutí orgánu krajského národního výboru rozhoduje příslušný ústřední
orgán státní správy, na Slovensku v rámci své působnosti příslušný orgán Slovenské národní rady.
(4) Rozhodl-li ve správním řízení orgán státní organizace, rozhoduje o odvolání správní orgán,
který organizaci řídí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582