Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 6
(1) Je-li příslušný k řízení národní výbor, provádí řízení příslušný odbor národního výboru; není-li
takový odbor zřízen, řízení provádí příslušná komise národního výboru, a není-li zřízena ani taková
komise, řízení provádí rada národního výboru. Ustanovení § 39 odst. 3 a § 54 odst. 3 zákona o národních
výborech zůstávají tímto nedotčena.
(2) Zvláštní právní předpisy stanoví, ve kterých věcech jsou příslušné k řízení správní komise
národního výboru.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582