Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 7
(1) V řízení, v němž jde o činnost účastníka, řídí se místní příslušností místem této činnosti; týká-li
se řízení nemovitosti, místem, kde nemovitost je.
(2) V ostatních případech se místní příslušnost řídí trvalým pobytem účastníka řízení, a jde-li
o organizaci, jejím sídlem nebo sídlem nižší složky organizace, týká-li se řízení této složky. Nemá-li
účastník trvalý pobyt (sídlo) v Československé socialistické republice, řídí se místní příslušnost podle jeho
posledního trvalého pobytu (sídla) v Československé socialistické republice.
(3) Je-li místně příslušných několik správních orgánů, koná správní řízení správní orgán, který
řízení zahájil první, pokud se příslušné orgány nedohodly jinak.
(4) Je-li místně příslušných několik správních orgánů a pokud každý z nich odmítá provést řízení,
správní orgán vyššího stupně jim nejblíže nadřízený určí, který z nich řízení provede.
(5) Nelze-li místní příslušnost určit podle předchozích ustanovení, stanoví ústřední orgán státní
správy, do jehož působnosti věc patří, který věcně příslušný správní orgán řízení provede.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582