Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 73
(1) Výkon rozhodnutí národního výboru provádí podle povahy věci příslušný odbor okresního
národního výboru; jde-li o rozhodnutí městského národního výboru, odbor tohoto národního výboru. Místní
národní výbor provádí výkon rozhodnutí, byl-li k tomu příslušným odborem okresního národního výboru
zmocněn.
(2) Výkon rozhodnutí jiných správních orgánů provádí podle povahy věci příslušný odbor okresního
národního výboru. nestanoví-li zvláštní právní předpis, že jej provádí správní orgán sám.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582