Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 78
(1) Výkon rozhodnutí ukládajícího peněžité plnění se provádí srážkami ze mzdy nebo přikázáním
pohledávky.
(2) Příkaz k provedení srážek ze mzdy vydá správní orgán tomu, kdo vyplácí dlužníkovi mzdu,
jinou odměnu za práci nebo náhradu za pracovní příjem.
(3) Přikázání pohledávky provede správní orgán tak, že tomu, vůči němuž má dlužník pohledávku,
přikáže, aby pohledávku do výše dlužné částky zaplatil správnímu orgánu.
(4) Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u příslušného peněžního ústavu (peněžní
organizace) se provede jejím odepsáním z účtu dlužníka. V případech, kde jako věřitel i jako dlužník
vystupují socialistické organizace, provede se výkon rozhodnutí podle předpisů o platebním styku na
základě příkazu k vybrání
9)
vystaveného věřitelem; v ostatních případech se provede výkon rozhodnutí na
základě příkazu správního orgánu vydaného podle odstavce 3.
(5) Při výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy a přikázáním pohledávky se přiměřeně použije
ustanovení občanského soudního řádu.
10)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582