Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 82
(1) Ustanovení tohoto zákona platí i pro řízení neskončené před počátkem jeho účinnosti.
(2) Pokud rozhodnutí nabylo právní moci před počátkem účinnosti tohoto zákona lze povolit
obnovu řízení, nebylo-li rozhodnutí dosaženo trestným činem nebo přezkoumat rozhodnutí mimo odvolací
řízení jen tehdy, jestliže ode dne, kdy se stalo rozhodnutí pravomocným, neuplynuly tři roky.
(3) Byla-li před počátkem účinnosti tohoto zákona zahájena správní exekuce, dokončí se podle
dosavadních předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582