Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 83
Zrušují se:
1.
vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení;
2.
§ 28 odst. 1 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického
pořádku;
3.
§ 15 odst. 4 věta druhá zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582