Zákon o správním řízení

§ (1-85)

§ 85
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.
Novotný v. r.
Laštovička v. r.
Lenárt v. r.
1)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
o elektronickém podpisu)
2)
§ 1 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
3)
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona
o znalcích a tlumočnících.
4)
§ 116 obč. zák.
5)
§ 6 zák. č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.
6)
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona
o znalcích a tlumočnících.
7)
§ 6 zák. č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.
8)
§ 57 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech
9)
§ 54 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech.
8)
§ 16 odst. 1 zák. č. 60/1965 Sb., o prokuratuře.
9)
Vyhláška č. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.
10)
§ 276 až 320 o. s. ř.
11)
§ 340 až 344 o. s. ř.
12)
Vyhláška č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582