Zákon o správním řízení

§ (1-85)

Oddíl 2
Vyloučení pracovníků nebo členů správního orgánu
§ 9
(1) Pracovník správního orgánu je vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se
zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho
nepodjatosti.
(2) Z projednávání a rozhodování před správními orgány je vyloučen také ten, kdo se v téže věci
zúčastnil řízení jako pracovník správního orgánu jiného stupně.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582