Zákon o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb.)

§ (1-42)

§ 15
Ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě
Veřejnosprávní kontrola vykonávaná na místě je ukončena

a) marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo odvolání podle zvláštního právního předpisu,15)
b) dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze dále odvolat podle zvláštního právního předpisu.16)

15) § 17 a 18 zákona č. 552/1991 Sb.
16) § 18 zákona č. 552/1991 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582