Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

2/1969 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. ledna 1969
o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy
České republiky,
ve znění změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č.
34/1970 Sb., zákonem České národní rady č. 60/1988 Sb., zákonem
České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonným opatřením
předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákonem České
národní rady č. 126/1990 Sb., zákonem České národní rady č.
203/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonným
opatřením předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb.,
zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb., zákonem České národní
rady č. 173/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 283/1991 Sb.
a se zřetelem na ústavní zákon České národní rady č. 53/1990 Sb. a
ústavní zákon č. 101/1990 Sb.
Změna: 19/1992 Sb.
Změna: 23/1992 Sb.
Změna: 103/1992 Sb.
Změna: 167/1992 Sb.
Změna: 239/1992 Sb.
Změna: 350/1992 Sb.
Změna: 474/1992 Sb.
Změna: 548/1992 Sb.
Změna: 358/1992 Sb., 359/1992 Sb., 21/1993 Sb.
Změna: 166/1993 Sb.
Změna: 285/1993 Sb.
Změna: 47/1994 Sb.
Změna: 89/1995 Sb.
Změna: 289/1995 Sb.
Změna: 135/1996 Sb.
Změna: 135/1996 Sb. (část)
Změna: 272/1996 Sb.
Změna: 152/1997 Sb.
Změna: 15/1998 Sb. (část)
Změna: 15/1998 Sb.
Změna: 148/1998 Sb.
Změna: 63/2000 Sb.
Změna: 130/2000 Sb.
Změna: 204/2000 Sb.
Změna: 365/2000 Sb.
Změna: 154/2000 Sb., 239/2000 Sb., 257/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb.
Změna: 256/2001 Sb.
Změna: 219/2002 Sb.
Změna: 13/2002 Sb.
Změna: 47/2002 Sb., 517/2002 Sb.
Změna: 62/2003 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
Zřízení ústředních orgánů
státní správy

§ 1

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy,
v jejichž čele je člen vlády:
1. Ministerstvo financí,
2. Ministerstvo zahraničních věcí,
3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
4. Ministerstvo kultury,
5. Ministerstvo práce a sociálních věcí,
6. Ministerstvo zdravotnictví,
7. Ministerstvo spravedlnosti,
8. Ministerstvo vnitra,
9. Ministerstvo průmyslu a obchodu,
10. Ministerstvo pro místní rozvoj,
11. Ministerstvo zemědělství,
12. Ministerstvo obrany,
13. Ministerstvo dopravy,
14. Ministerstvo životního prostředí,
15. Ministerstvo informatiky.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582