Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 10

(1) Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní
správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou
vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická zařízení v přímé řídící
působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých
zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních
vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci,
diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický
informační systém.

(2) Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát
lázní a zřídel.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582