Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 11

(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní
správy pro soudy a státní zastupitelství.

(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k
úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká
republika.

(3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní
správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České
republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační
síť Vězeňské služby České republiky.

(4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní
správy pro probaci a mediaci.

(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při
vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv
a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu
o občanských a politických právech a koordinuje provádění
rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.
------------------------------------------------------------------
1) Uveřejněny pod č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582