Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 12

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy
pro vnitřní věci, zejména pro
a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve
vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost
silničního provozu,
b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy,
hlášení pobytu a evidenci obyvatel,
c) sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s
mezinárodním prvkem,
d) veřejné sbírky,
e) archivnictví,
f) zbraně a střelivo,
g) požární ochranu,
h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení
uprchlíků,
i) územní členění státu,
j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení
dokumentárního díla,
k) státní symboly,
l) volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České
republiky a volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky,
m) krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva
a integrovaný záchranný systém.

(2) Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační sítě pro
Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému
a územní orgány státní správy.

(3) Ministerstvo vnitra zajišťuje spolupráci v rámci
mezinárodní organizace Interpol.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582