Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 14

(1) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem
státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení,
rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů
a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu,
investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví.

(2) Ministerstvo pro místní rozvoj
a) spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky
bydlení a regionální politiky státu,
b) koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální
politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností,
pokud tyto prostředky přímo nespravuje.

(3) Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje informační
metodickou pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům, obcím
a jejich sdružením.

(4) Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje činnosti spojené
s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských
regionálních struktur.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582