Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 15

(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní
správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního
fondu, pro vodní hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené
akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti
povrchových a podzemních vod, a pro potravinářský průmysl. Je
rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti
a rybářství, s výjimkou území národních parků.

(2) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní
správy ve věcech komoditních burz, které organizují obchody se
zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků
vzniklých jeho zpracováním.

(3) Ministerstvo zemědělství řídí Českou zemědělskou a
potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České
republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a
Českou plemenářskou inspekci.

(4) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní
správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o
potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k
novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582