Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 8

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro
umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci
církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání
neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro
rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon
jinak,1a) dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu
a obchod v oblasti kultury.
------------------------------------------------------------------
1a) Např. zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon
ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové
a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582