Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ (1-31)

§ 9

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem
státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce,
zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, civilní
službu, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení,
nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči
o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství,
péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní
pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582