Zákon o platebním styku

§ (1-36)

§ 25 Pravidla systému
Pravidla systému tvoří nedílnou součást smlouvy o platebním systému. Tato pravidla vždy stanoví
a) kdo je provozovatelem systému,
b) kdo může být účastníkem systému a za jakých podmínek,
c) práva a povinnosti účastníků systému,
d) způsob zajištění likvidity k zúčtování příkazů předaných systému,
e) způsob vypořádání vzájemných pohledávek a závazků účastníků systému,
f) okamžik přijetí příkazu systémem, způsob předávání příkazů a vymezení doby, v níž systém příkazy přijímá,
g) měnu nebo měny, v nichž je systém provozován.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582