Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.)

§ (1-266)§ 126
Registrační povinnost nevzniká

a) daňovému subjektu, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost,

b) daňovému subjektu, u kterého je předmětem daně pouze nemovitost,

c) poplatníkovi, který má výhradně povinnost platit daň nepřímo prostřednictvím plátce daně.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582