Hucek.cz

Hotelplan.cz - the arabic way

Case Frantisek Hucek (www.motylek.com s.r.o.) vs. Farouk Hamzi (Farux s.r.o.) website hotelplan.cz - unfair competition.

Vzhledem k trestnímu oznámení za nekalou soutěž kvůli původnímu obsahu (english) tohoto webu je provoz od 16.11.2005 dočasně pozastaven. Snažíme se pouze z opatrnosti zjistit, jestli tento web nějakým způsobem opravdu nebyl v rozporu se zákony ČR, což jsme zatím nezjistili. Pokud se nám toto zjistit ani dále nepodaří, bude jeho původní stav opět obnoven.

Because of legal complain about the previous content of this website for unfair competition (czech), this site is from 16.11.2005 not working. We are from precaution trying to find out, if there really could not be any interference with czech law (czech), if we found out, as so far we have not found, that there is any, the previous content will be displayed again.

Detailed information about this case according to czech law will be soon available in czech at: http://www.ley.cz/farouk/

Detailní informace o tomto případu z pohledu českého práva budou brzy na: http://zakony-online.cz/farouk/

frantisek at hucek.cz