V Praze dne 20.12..2005

Mgr. Vladislav Kvasnička

Dvorecká 337/40, Podolí

147 00 Praha 4


Městská část Praha 1

Úřad městské části

Vodičkova 18

115 68 Praha 1


Doplnění důkazů k případu Josefa Kvasničky


K odpovědnému posouzení případu Josefa Kvasničky podle § 5 zákona 40/93 je zapotřebí, aby matrika učinila ještě tyto úkony:


29) Odborný posudek lékaře, zdali nedostatečně oblečený chlapec mohl přežít ve zdraví cestu z Běloruska na nákladním autě na přelomu února a března 2004.


30) Odborný posudek meteorologů o nočních i denních teplotách na celé trase


31)Výslech představitelů běloruské opozice v Brestu o skutečnosti, že jim není známo nic o domovech, které Josef Kvasnička popisuje


32) Vyjádření Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, který celý případ šetří


33)Zjištění, zda v inkriminované době zaznamenala Celní správa vozidlo směřující z Běloruska s rozřezanou plachtou


34) Stanovisko Ministerstva zahraničních věcí ČR


35) Analýza pozůstalosti bývalého poslance Václava Bendy, který pomáhal při pátrání po ztraceném dítěti.


36) Odborný znalecký posudek odborníků na mezinárodní právo dětí, kde a v jakých zemích fungují „dětské domovy“ , kde jsou zavřené děti bez jakéhokoliv kontaktu se světem, bez osobních dokladů a možnosti vzdělávání.


37) Znalecký posudek o tom, že Josef Kvasnička je skutečně lidskou bytostí, která se dostala na svět narozením


38) Znalecký posudek Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, ve kterých zemích světa se běžně hovoří rusky a česky.


39) Vyjádření všech zemí světa, kde je úřední jazyk ruština společně s češtinou, že se v nich dne 3.4.86 nalezený nenarodil.


40) Ústav, kde Josef Kvasnička trávil dětství je dobře popsán z exteriéru. Je možné propátrat podrobné družicové snímky armády USA a osobně prohledat objekty, které jsou popsané budově podobné. Potom je reálný předpoklad, že bude nalezen pravdivý doklad o tom, kde se Josef Kvasnička narodil.
Vzhledem k tomu, že správní řízení trvá už šest měsíců Úřad na Praze 1 neučinil jediný krok, aby zjistil státní občanství ČR Josefa Kvasničky, pevně věřím, že začne konečně něco dělat a potřebné důkazy opatří nejpozději do 31.12. 2005, v průběhu půl roku trvajícího správního řízení mi nebylo dovoleno důkazy navrhnout a nebylo mi dovoleno nahlédnout do spisu. Skutečností, že matrika ještě nebyla schopna rozhodnout, hrubě porušuje nejen zákon 71/67 Sb., tedy správní řád, ale také základní listinu lidských práv a svobod, která je součástí ústavy této republiky. Zároveň připomínám, že jako obecný zmocněnec podle zákona mám právo být účasten důkazních jednání a tohoto práva hodlám využít.Mgr. Vladislav Kvasnička