JUDr. Pavel Pikola
Ve Skalkách 2
164 00  Praha 6  Vážený pane,   nemohu akceptovat skutečnost, že jste nevyhověl mé žádosti o vydání dokladů týkajících
 se mých podnikatelských aktivit z období před vyhlášením konkurzu na můj majetek ani žádost
i o kopie daňových dokladů, které jste v pozici správce konkurzní podstaty mým jménem přijal,
 nebo vystavil Vy. 
   Vaši odpověď považuji za pouhou výmluvu a proto se na Vás obracím znova. 
   Aby nemohlo dojít k nedorozumění, specifikuji svůj požadavek velice jednoznačně.

Požaduji :    1) Celou evidenci o mém podnikání, kterou jste si odvezl z archivu v bývalém  
              sídle mého podnikání ve Slaném – Ouvalově ulici 554 a která se nestala   
              Vaším osobním majetkem, ale byla Vám k dispozici pouze pro potřeby  
               konkurzu a po jeho ukončení jste povinen mi ji řádně vrátit.
             2) Kopie všech dokladů z průběhu konkurzu, které sloužily jako podklad pro      
               sestavení Konečné zprávy o konkurzním řízení ke dni 31.5.2001, jméno a     
               adresu člověka, který účetnictví vedl a zprávu zpracoval.


   Současně Vás opakovaně ujišťuji, že se nenechám odbýt Vašimi dalšími výmluvami a že nehodlám nést 
důsledky všech „podivností“, kterých jste se v rámci konkurzu dopustil.
   Opětovně Vám také zdůrazňuji, že evidenci naléhavě potřebuji jako podklad pro řádné vedení několika
 soudních sporů a chci věřit, že se tentokrát již nebudete vyhýbat jejímu vydání.

   Jak doklady, tak Vaší odpověď očekávám na adrese
        							Ing. Němec Ferdinand
								Vítězná 1568, Slaný

Ve Slaném 16.1.2005