S E Z N A M      N E O P R Á V N Ě N Ě      U Z N A N Ý C H      Z Á V A Z K Ů

         V konkurzu  38K 19/99  - úpadce Ing. Němec Ferdinand, SKP JUDr. Pavel Pikola.

   Věřitel  :                                             uznaná částka :        vyplaceno Kč :            důvod, zdroj informace :

Vála Milan, IČO 137 57 334                    2,106.544,30a             9.019,02               obchodoval s a.s. TEMPO

Kučera Stanislav, IČO 16970985              1,166.371,-  a             3.017,86     neexistuje a nebyl mým partnerem

STROJÍRNY Slaný, s.r.o.                        39,430.500,-  a          168.818,81        společnost byla mým 100%ním

                                                             majetkem, byla zařazena v aktivech, namísto jejího zpeněžení a použití

                                                             na krytí závazků ji ale SKP zařadil mezi věřitele a vyplatil ji značnou

                                                             finanční částku. Ve věci jsem podal samostatnou žalobu na poškození.

                                                             Na poskytnutí úvěru byla uzavřena rámcová smlouva, které vzhledem

                                                             k reálným možnostem společnosti Strojírny Slaný nebyla nikdy naplněna.

Ing. František Křeček                                    707.031,80a             3.017,11                dluh a.s. - viz usn. Policie                                                                          

LYBAR a.s.                                                1,106.348,80               4.736,75               obchodoval s a.s. TEMPO

UNILEVER ČR s.r.o.                                 8,600.597,42             36.822,83               obchodoval s a.s. TEMPO

SM. KL. BEECHAM, s.r.o.                           118.956,03a                509,30                 převedla na a.s. TEMPO

MIKA, a.s.                                                   1,226.636,50               5.251,75               převedeno na a.s. TEMPO

Ladislav Plášek                                               104.749,40a                448,48                         převedeno na a.s.

Ing. Pavel Hruboš                                           100.405,20                  429,88                        převedeno na a.s.

SILITĚS s.r.o.                                                 614.668,-  a              2.631,66                         převedeno na a.s.

VŘÍDLO VD KV.,                                         279.204,02a              1.195,39                         převedeno na a.s.

Libuše Janíčková ZORP                                   95.677,30a                 409,64                        převedeno na a.s.

PAVEL WIESER                                         1,289.302,-  a              5.520,05                      dodával a.s. TEMPO

HELMA, v.o.s.                                                993.754,70a             4.254,69                     dodávala a.s. TEMPO

VAMTEX, s.r.o.                                              150.837,70a                645,80                     dodávala a.s. TEMPO

PROVAZNICTVÍ Vanžura                               48.442,75                  207,40                           převedl na a.s.

LORS                                                               112.394,-                     481,21                          převedl na a.s.

QALT Rakovník                                              494.423,70a             2.116,84                           převod na a.s.

                                                                                                                                  (podivný směnečný rozkaz ?)

RUMPOLD Vodňany                                           1.764,-                       7,55                               týká se a.s.

FORMAPOL                                                         9.372,10                  40,13                             převod na a.s.

DAGMAR a DONAP                                       586.789,-  a             2.512,27                            převod na a.s.

Vladimír Urban                                                     4.434,-  a                  18,98                            převod na a.s.

UNI-COM                                                         469.517,-  a             2.010,20                            převod na a.s.

ORNAMENTS, s.r.o.                                     1,841.832,-  a             7.885,67                       dodávala  a.s. TEMPO

SEVEROCHEMA                                          2,818.603,75            12.067,65                            převod na a.s.

SETUZA                                                         3,237.723,-               13.862,07                           převod na a.s.

Eliášková  B.                                                      259.348,-                    968,63                            převod na as.

Spedice Šidak                                                       13.532,30a                 57,94                            převod na a.s.

Tatrachema CZ, s.r.o.                                         604.356,40a            2.587,51                            převod na a.s.

BOCHEMIE s.r.o.                                           3,725.389,-               15.949,98                            převod na a.s.

Jednota Podbořany                                               98.170,90                  420,31                 převod na a.s. (energie?)

DIPRO                                                               110.759,60a                 474,21                            převod na a.s.

JIP-CEREPA,a.s.                                                 35.338,-  a                 151,30                         dodáváno do a.s.

BRATŘI Tolmanové                                           96.477,60a                 413,06                            převod na a.s.

PROST, a.s                                                        606.196,26                2.595,39                            převod na a.s.

GREIT s.r.o.                                                      934.084,-  a               4.859,19                            převod na a.s.

SLOVIPORT, s.r.o.                                        1,674.726,-                  7.170,22                          dodáváno do a.s.

Dalena Pechová                                                   31.148,80a                 133,36                   jde o dluh a.s. TEMPO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kom. Banka, a.s.                                            8,125.020,55a             16,297,69                 souhlas k převodu na a.s.

FÚ Slaný                                                            491.636,-  a               2.104,90                 v rozporu se zákonem

                                                                                                           nevymáháno na dlužníkovi, ale na ručiteli.

                                                                                                                                Podána samostatná žaloba.

FÚ Praha-západ                                            11,580.658,15a         2,219.585,90          falešná přiznání z FÚ Slaný,

                                                                                                                 předepsána neexistující daňová povinnost

COSWELL, s.r.o.                                              149.000,-                         637,93 souhlas k převodu

KONPO s.r.o.                                                 ?!?!?!?!?!?!?!                 34.786,68                    nutno vysvětlit

NATURA                                                            76.335,10                       326,82                  souhlas k převodu

UNIKON                                                             12.348,90                         52,87                  souhlas k převodu

 

    C e l k e m      s o u č e t      :                96,341.405,03              2,597.512,89

  Celkem tedy uznal neoprávněně a v rozporu se seznamem dluhů fyzické osoby JUDr. Pavel Pikola  závazky v rozsahu  96,341.405,03 Kč a těmto neoprávněným věřitelům vyplatil z konkurzu 2,597.512,89 Kč. O tuto částku poškodil oprávněné věřitele (údaje vycházejí z výsledků vyšetřování mjr. Němoty, který ale nehovořil se všemi mými obchodními partnery). Tuto skutečnost se mu po celou dobu trvání konkurzu přede mnou dařilo utajovat.

  Považuji za jisté, že měl JUDr. Pikola od samého počátku konkurzu v úmyslu mi mou evidenci nevrátit, proto také po celou dobu a v rozporu se skutečností tvrdil, že žádnou mou podnikatelskou evidenci nepřevzal.

  Ani usnesení ČVS:KVSC - 2048/2000 ze 31.5.2001 jsem od policie nedostal, získal jsem ho až ze Státního oblastního archivu Praha v r. 2006. Po jeho prostudování chápu, proč muselo být mé policejní stíhání prodlužováno až do současné doby. JUDr. Pikola a jeho „příznivci z řad Policie ČR“ si byli vědomi, že bych ho použil jako důkaz nezákonného postupu JUDr. Pavla Pikoly a že by tak byla smazána výhoda, kterou se snaží JUDr. Pikola získat tím, že mi nevrátil mou podnikatelskou evidenci.

  Je také možné (a dokonce velmi pravděpodobné), že někteří JUDr. Pikolou uznaní „oprávnění věřitelé“ o své přihlášce do konkurzu vůbec nevěděli. JUDr. Pikola mohl z mé evidence získat jejich faktury a doložit jimi neoprávněně přihlašovaný nárok. I proto, abych to nezjistil  mi evidenci nemohl vrátit.

   Naskýtá se potom otázka, kdo vlastně dostal peníze z konkurzu ? Když jsem před časem získal výpis z účtu přes který proběhly platby, řadu plateb jsem v něm nenalezl. Jejich seznam jsem formou trestního oznámení poskytl Policii ČR, ta ale nepovažovala za nutné se problémem zabývat a jako vždy ho odložila.

   Pokud si ale porovnáte soupis aktiv zařazených JUDr. Pavlem Pikolou do konkurzu (máte ho k dispozici) s upraveným rozsahem závazků (sníženým o výše uvedené neoprávněně uznané závazky), je zcela zřejmé, že jsem nebyl předlužený a že ani prohlášení konkurzu nebylo na místě. Proto znova opakuji, šlo o konkurz zmanipulovaný koordinovaným zneužitím pravomocí několika státními úředníky (ředitel FÚ, konkurzní správce, konkurzní soudkyně, vyšetřující policista).

   Chci ještě upozornit na podezřelou vazbu na společnost KONPO, s.r.o., která se vyskytuje i u jiných „úpadců z dílny JUDr. Pikoly“.       

   Jsem rád, že jsem se díky Vám podíval i na jiné stránky, než jen první a poslední z usnesení z 31.5.2001.

   Na základě tohoto materiálu budu podávat další TO a obrátím se i na soud.

     Obojí zašlu……………..Němec.

P.S. Případné nejasnosti vysvětlím ústně. FN.