Městský soud v Praze,

Slezská 9,

120 00 Praha 2.

 

JUDr. Jan Sváček,

předseda Městského soudu v Praze.

 

 

   Vážený pane předsedo,

 

    předpokládám, že jste stejně jako já i Vy sledoval v uplynulých dnech kauzu "NBÚ-Mareš". V jejím průběhu zazněla řada vyjádření z úst našich čelních politiků, představitelů vlády a zástupců veřejnosti pro i proti odstoupení pana Mareše z čela NBÚ. Jak vše dopadlo víme. Já osobně to beru jako doklad toho, že převážil názor postavený na principu "objektivní odpovědnosti veřejných činitelů". I když zatím není jasné, zda se nějakých a jakých prohřešků dopustil i pan Mareš osobně, z funkce už odešel, protože je zcela nesporné, že se jeho podřízení chovali nesprávně a on v pozici ředitele NBÚ nenesl odpovědnost jen za své vlastní chování, ale i za činnost celého svěřeného úřadu a jeho úředníků.

     Domnívám se, že Vaše postavení je svým charakterem velmi podobné postavení pana Mareše a proto si Vás dovoluji oslovit a  požádat Vás o pomoc v následující záležitosti.

      Založil a spoluvlastnil jsem společnost TEMPO Slaný, a.s., kde jsem byl také předsedou představenstva. V té době byl na mne, jako OSVČ (v tomto statutu jsem podnikal do založení společnosti) prohlášen konkurz a ustavený správce mne informoval, že nejsem oprávněn ovlivňovat chod společnosti a že pokud něco takového učiním, budu vzat do zajišťovací vazby, abych nemohl mařit jeho práci.

       Nebyl jsem nikdy dříve trestán, ani stíhán a jako ženatý člověk a otec rodiny jsem si rozhodně nechtěl ověřovat, zda se ze strany SKP jedná o pouhý psychický nátlak a nebo reálnou hrozbu, takže jsem po tomto varování do činnosti akciové společnosti nijak nezasahoval a ponechal "volnou ruku" správci - JUDr. Pavlu Pikolovi.

       Teprve následně jsem zjistil, že se "pod bdělým okem JUDr. Pikoly" odehrály velmi zajímavé děje. Kdosi se totiž prohlásil vlastníkem 100% akcií společnosti TEMPO Slaný, a.s., u notáře JUDr. Kalouse v Brně v postavení valné hromady společnosti odvolal řádné členy statutárních orgánů společnosti a jmenoval nové, ti se pak sešli s JUDr. Pikolou a uzavřeli spolu dohodu, která jim umožnila společnost "vytunelovat" (zbavit majetku za několik desítek milionů Kč). JUDr. Pikola přitom musel vědět, že nejedná s oprávněnými zástupci společnosti, pokud by si snad nebyl jist, mohl se mě kdykoliv zeptat a já bych ho byl o situaci informoval.

        Možná se Vám zdá, že se Vás problém nijak netýká a tak bude na místě, abych souvislost vysvětlil. Celé toto dění, či přesněji jeho "utajení" bylo možné díky přispění Městského soudu v Praze, konkrétně Obchodního rejstříku. Tam mě totiž jako statutárního zástupce společnosti vymazali (samozřejmě i všechny další členy jak představenstva, tak dozorčí rady) a napsali na naše místa podvodníky, což mělo za důsledek, že všechny další procesy se odehrávaly mimo podvodně odvolané statutární zástupce společnosti a pod "taktovkou" podvodníků. Zdá se Vám to v pořádku ? Považujete za možné, že se něco takového vůbec mohlo (za přispění OR Městského soudu v Praze) stát ?

       A přece to tak bylo a to dokonce i přes to, že navrhovatel změny nedoložil Obchodnímu rejstříku že vůbec nějaké akcie společnosti TEMPO Slaný, a.s. vlastní a navzdory tomu, že si pracovnice rejstříku mohla v uložených stanovách společnosti snadno přečíst, že stanovy přímo vylučují  takovou možnost, aby namísto valné hromady rozhodl nějaký jedinec a že další podmínkou pro platnost valné hromady byla ze stanov osobní přítomnost předsedy představenstva na valné hromadě.

      Skoro to vypadá, jako by Městský soud zaměstnával negramotné lidi, což je ale nesmysl, takže se asi bude jednat spíše o symptom "chronického pohrdání zákony", nebo nalézt jiné vysvětlení.

      Ať tak či onak, domníval jsem se, že nebude problém situaci vyřešit. Byl jsem přesvědčen, že na tak evidentní podvod a pochybení bude stačit upozornit a že dojde k nápravě. Teprve v této chvíli se ale začali dít ty nejzajímavější věci. Všechny pokusy kohokoliv oslovit s žádostí o řešení se s neúprosnou pravidelností dostávaly k rozhodování právě té osobě, která chybu svou činností způsobila. Vážený pane předsedo, nevím jak Vy, já už ale jen takový stav, kdy o svém pochybení dostane právo rozhodovat onen chybující (jinak řečeno, když ve sporu rozhoduje jedna jeho strana) považuji za "právní panoptikum" a obávám se, že to je samo o sobě rarita, která nemá v civilizovaném-demokratickém světě obdoby. V pozici předsedy soudu, který takové praktiky provozuje bych se necítil dobře. Vaše pocity ovšem neznám.

     Jediným reálným výsledkem mého snažení (pomohl mi k tomu asi především právník, jehož služby si velmi vážím, ale nemohu si je trvale dovolit hradit) je přiznání, že se pracovnice Městského soudu dopustila při zápisu do OR pochybení (kopii přikládám). Už to samo o sobě by mělo být dostatečně dobrým důvodem k tomu, aby byla chyba napravena a to obzvláště proto, že v jejím důsledku mohl být proveden a zůstává nepotrestán zcela evidentní podvod. Podvodníci se tak těší laskavé ochraně soudu - instituce, jejímž společenským posláním je, aby dbala na dodržování zákonů a chránila poctivé občany před nepoctivými. Co mají za této situace dělat poškození ?

     Aby jste nemusel dlouho zjišťovat, jak se případ vyvíjel dál, povím Vám to. Vrchní soud neřešil, zda došlo či nedošlo k podvodu, nebo pochybení. Vrchní soud zjišťoval, zda jsem všechny své úkony ve věci činil v řádných termínech, nebo se někdy opozdil. Nakonec mé podání odložil se zdůvodněním, že jsem se jednou ve své reakci opozdil a učinil podání později, než stanoví zákon.

     Jaká to úžasná spravedlnost, logika a jaký pozoruhodný "žebříček společenských hodnot". Lhát, krást a podvádět je možné beztrestně. To soudy nezajímá, k tomu jsou tolerantní. Nedovol si ale občane udělat jakékoliv formální pochybení, až se budeš chtít  dovolat zákonů a spravedlnosti. Na tom tvé úsilí "zhavaruje".

      Vážený pane předsedo, jsem na rozpacích, zda mám dosavadní postup soudu v mé kauze považovat za políček, nebo plivnutí do tváře a nebo obojí.

      Nejraději bych ale byl, kdyby se ukázalo, že jste o podobných způsobech pracovníků Vámi řízeného soudu neměl tušení a že po mé informaci (a samozřejmě jejím ověření) se přičiníte o nápravu jak "podivného pochybení" pracovnice soudu, tak i všech  jeho důsledků.

 

            Srdečně Vás zdravím a přeji úspěch ve Vašem nelehkém poslání

 

                                                                                    Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.