----- Original Message ----- 
From: "Ing.Ferdinand Němec" <ferda.nemec@volny.cz>
To: "Mgr. Jan Vodička" <akvodicka@seznam.cz>
Cc: "Okresní soud v Třebíči" <posta@osoud.trb.justice.cz>; "Krajský soud v Praze" <posta@ksoud.pha.justice.cz>; 
Sent: Thursday, March 01, 2007 5:37 PM
Subject: Re: ustanovení


Mgr. Jan Vodička.

  Vážený pane,
   reaguji na Váš dopis a k případu chci podat následující vysvětlení. Pan
Durda ode mne odebral zboží 2x. Poprvé přijel s Avií a naložil zboží za 
cca 160tisíc Kč, na které mu byla vystavena faktura se 14ti denní
splatností. Před vypršením splatnosti přijel pan Durda ještě jednou.
Naštěstí zřejmě nesehnal větší dopravní prostředek, než Škodu 1203, 
takže naložil zboží za cca 30tisíc Kč.
  Poté se pan Durda již nikdy neobjevil a samozřejmě za odebrané zboží
nezaplatil ani 1 Kč. Jde, podle mého názoru o typickou "zlodějnu" a jsem 
přesvědčen, že stejným způsobem "nakupoval" pan Durda zboží
i od dalších velkoobchodníků, kterým rovněž zůstal dlužen.
  Svědčí o tom skutečnost, že když jsme proti panu Durdovi již před mnoha
lety podali návrh na výkon rozhodnutí, pan Durda již nepodnikal, neměl 
žádný majetek a na jeho příjem bylo před námi podáno již
několik návrhů na exekuci. Doklady o tom Vám zasílám.
   Jde, podle mého názoru, o podvodníka, který od samého počátku spoléhal
na nevymožitelnost práva v ČR a zboží odebral s vědomím, že ho nikdy 
nezaplatí. Na jeho kauzu se dobře pamatuji, protože šlo o první podobný 
případ, který jsme řešili.
   Toto právní klima v ČR jsem ale nezpůsobil já. Za to odpovídá někdo
jiný a já jsem tu naopak poškozeným. Nevidím důvod, proč bych měl být 
spokojen s tím, že mne stát nechá okrádat a že naopak postihl mne 
(prohlášením konkurzu) a stále se mne státní úředníci snaží
pronásledovat a kriminalizovat mé jednání mj. právě na základě toho, 
že mě nechali okrást od lidí typu pana Durdy a později na mne poslali
ještě většího "šíbra" - JUDr. Pavla Pikolu.
  Včera jsem se účastnil tiskové konference pana Altnera (spor s ČSSD),
kde z jeho úst zaznělo, že pokud se mu nepodaří dosáhnout zaplacení závazku
ze strany ČSSD, bude peníze požadovat od státu. Tvrdil (a jako právník se
asi v problematice orientuje), že náš stát podepsal již v r. 2002 nějakou úmluvu
o boji proti korupci, podle které není korupci třeba prokazovat v případech,
kdy státní úředníci (včetně pracovníků justice) rozhodují v rozporu se zákony,
protože takové jednání je již samo o sobě považováno za výsledek a současně
důkaz korupce.
  Já jsem podobných rozhodnutí zažil už řadu, včetně případu pana Durdy.
Samozřejmě bych něco podobného asi těžko prokazoval, úporná snaha soudu
nevymáhat po panu Durdovi jeho dluh vůči mně ale může být docela dobře
opravdu i korupčně motivovaná.
  Zatím se podívejte na zaslané dokumenty, snad Vám pomohou získat o
kauze dostatek informací. Více jich je ale ve spisu 11 Nc 274/2005.
  Pokud budete mít zájem o nějaké doplňující informace, napište. 
  Celá kauza je "nekonečný příběh" a něco vypovídá o poměrech v ČR.

    S pozdravem      Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.


 Doklady zasílám také orgánům činným v trestním řízení, jako další 
konkrétní pohledávku, kterou SKP - JUDr. Pavel Pikola v konkurzu
38K 19/99 nevymáhal, čímž porušil zákon.

  Prosím Okresní soud v Kladně o přiložení ke spisovým značkám
    1/ Žaloba ze 16.9.2003, původně "ztracena", později nalezena
      a evidována pod sp. zn. 9 Nc 7743/2004,
    2/ Sp. zn. 3 T 56/2006-6900.

                       Děkuji          Němec.

  

      
----- Original Message ----- 
From: "Mgr. Jan Vodička" <akvodicka@seznam.cz>
To: "Ing.Ferdinand Němec" <ferda.nemec@volny.cz>
Sent: Thursday, March 01, 2007 10:21 AM
Subject: ustanovení


Vážený pane,

dnešního dne jsem obdržel od Okresního soudu v Třebíči ustanovení Vaším
zástupcem ve věci nařízení exekuce a další listiny. Současně jsme byli
vyzváni ve lhůtě 10 dnů k doplnění návrh na nařízení exekuce o přesnou
specifikaci exekučního titulu, přesnou výši dlužné částky, zda něco bylo
zaplaceno atd.

Je proto nutné, abychom se ve věci sešli a dohodli se na dalším postupu.
Zítra jsem mimo kancelář, avšak během příštího týdne se prosím ozvěte na tel
312 241 183 nebo zde po emailu a domluvíme si termín schůzky.

Podávám zprávu a jsem s pozdravem

Mgr. Vodička