Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

272 55 Kladno


Ro 403/99-43


Mgr. Petr SedlaříkVážený pane,


reaguji na usnesení, které mi bylo ve výše uvedené záležitosti doručeno a to navzdory tomu, že mi není zcela jasné, čím bylo usnesení z 18.10.2004 vyvoláno.

Protože jsem dostal před několika měsíci exekuční příkaz, který se na toto spisové číslo odvolával, byl jsem se na Okresním soudu v Kladně se spisem seznámit. Teprve při této příležitosti jsem se dozvěděl, že nějaký takový požadavek měl být vůči mně někdy v roce 1999 vznesen a soud že ho považuje za oprávněný a to navzdory tomu, že navrhovatel nedoložil, že mi nějaké zboží vůbec dodal (součástí spisu jsou nikým nepotvrzené dodací listy). Považoval jsem a stále považuji takový postup za nehoráznost a učinil jsem jednak trestní oznámení na policii, jednak jsem podal stížnost proti postupu soudu na Ministerstvo spravedlnosti. Obě tyto instituce mi sdělili, že se necítí oprávněné záležitostí zabývat a že ji postupují k vyřešení Okresnímu soudu v Kladně. Předpokládám, že usnesení, které jsem obdržel a na které reaguji bylo vyvoláno těmito procesy.

Dnešní situace je ale již poněkud odlišná. Přestože jsem podal proti exekučnímu výměru odvolání a požadoval jsem v něm jednak přidělení právníka ex offo a dále a především pak to, aby se vůbec konalo nějaké soudní jednání a bylo tak respektováno jedno z mých občanských práv, odvolací soud mé požadavky zcela ignoroval a rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Ve svém vyjádření mě navíc zakázal se dovolávat k Nejvyššímu soudu.

Jsem přesvědčen, že žádný soud není oprávněn mě takovýmto způsobem omezovat v mých ústavních právech a dovolání jsem prostřednictvím Okresního soudu v Kladně již podal.

Současně jsem žaloval český stát o náhradu škody, která mi vznikla tím, že soud uznal oprávněnost řádně nedoloženého požadavku navrhovatele a že vůbec onen Ro 403/99 vystavil.

V obou případech jsem požádal jak o zproštění soudních poplatků, tak o přidělení právníka ex offo. Nelíbí se mi stav, kdy se soudy svá rozhodnutí snaží opírat o různé formální závady v podání žalobců a vyhýbají se zkoumání skutkové podstaty žalované události, ačkoliv by právě takto měly postupovat a nerad bych, aby i v tomto případu si soud našel nějaký formální důvod k odmítnutí mých podání.

Zasílám Vám proto vyplněný dotazník ke svým osobním poměrům a žádám, aby byl použit i pro další obdobné situace (sdělte mi, prosím, jaké č.j. bylo této kauze přiděleno, abych se na ně mohl v dalších případech odvolávat). Upozorňuji současně, že jsem již stejné dotazníky pro Okresní soud v Kladně několikrát vyplňoval a že má osobní situace je stabilizovaná.

Dojde-li k její významné změně, dám iniciativně soudu tuto skutečnost na vědomí a přestanu žádat o právníka ex offo, ale zajistím a zaplatím si právníka sám.


Se srdečným pozdravem


Ve Slaném 1.11.2004 Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568