POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Okresní ředitelství Kladno

Služba kriminální policie a vyšetřování

Pracoviště 274 01 SLANÝČTS : ORKD-362/OHK-2003Ve výše uvedené záležitosti mi formou USNESENÍ bylo již poněkolikáté sděleno, že mé oznámení podezření z trestného činu spáchaného jednateli společnosti ENERGOCENTRUM – pány Burešem a Krejzou není na místě a je nepodložené.

S takovým hodnocením situace nesouhlasím a přístup policie považuji za podivný. Nelíbí se mi, že namísto objektivního vyšetření, jak je možné, že se na OR nenachází žádný návrh na zápis mé osoby, jako vlastníka společnosti a vyšetření toho, kdo, kdy a na základě čeho tuto žádost o zápis zrušil, snaží se mě vyšetřující policista zastrašit a přimět k tomu, abych na svém oznámení netrval. Nejprve jsem byl seznámen s vyjádřením JUDr. Pikoly (je ve spisu), že společnost ENERGOCENTRUM nebyla přihlášena v konkurzu a bylo mi naznačováno, že jsem se dopustil trestného činu já a mohu z toho mít nepříjemné následky a to až do okamžiku, kdy jsem písemně doložil, že společnost ENERGOCENTRUM byla součástí konkurzu a byla z něho teprve na základě návrhu JUDr. Pikoly vyloučena. Pak se mě pokoušel vyšetřovatel přesvědčit, že jsem za společnost nezaplatil a to výpisem z osobního účtu, přes který jsem nikdy neprováděl žádné podnikatelské platby, což se snaží tvrdit i v odůvodnění výše citovaného usnesení. Takové tvrzení není pravdivé a já opětně konstatuji, že jsem společnosti Racek s.r.o. za společnost ENERGOCENTRUM řádně zaplatil. Jestliže si tuto skutečnost vyšetřovatel nedokázal objektivně ověřit, považuji to za jeho selhání.

Velice mě zaráží, že zatímco já jsem svá tvrzení postavil na písemných dokladech, které jsou podepsané mj. i jednateli Burešem a Krejzou a smlouvy notářsky ověřeny, nepovažuje je vyšetřovatel za věrohodné, zatímco se zcela přiklání k výkladu obviněných, ačkoliv ti svá tvrzení nijak neprokazují a ani prokázat nemohou.

Pokud jsem správně pochopil odůvodnění vyšetřovatele, pak pánové Bureš a Krejza dne 25.6.1999 nepodali v rozporu s usnesením valné hromady ze 22.6.1999 návrh na mé zapsání do obchodního rejstříku, neboť kvalifikovaně předpokládali, že na mě bude 17.9.1999 prohlášen konkurz. To se také stalo a tak se dotyční pánové dne 23.5.2000 dohodli s jednatelkou Racka, která jim společnost ENERGOCENTRUM za částku 10.000 Kč opětovně a za mé osobní asistence prodala (nic ovšem není ověřeno) a oni se proto mohli 8.6.2000 domluvit na vyrovnání a zastavení konkurzu proti ENERGOCENTRU.

Policejní vyšetřovatel zřejmě ví o zákonu, který takový postup získání majetku umožňuje. Já nikoliv a podobný zákon neznal ani žádný z právníků, s nimiž jsem problematiku konzultoval. Proto podávám proti postupu policie stížnost.


Slaný 5.5.2004


Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568.

Na vědomí : Okresní státní zastupitelství Kladno.