From: Ing.Ferdinand Němec

Sent: Tuesday, February 06, 2007 6:29 PM

Subject: Poděkování redakci.


Hradecký deník

Kladská 17

500 03  Hradec Králové.

 

 

Jitka Zajíčková

vedoucí redaktorka.

 

 

    Vážená paní redaktorko,

 

    velice mile nás překvapily a potěšily články o "Oživlém tuneláři" - panu Fialovi,

zveřejněné Hradeckým deníkem 3+4.2.2007. Některým z nás před svým "přesunem"

do Dominikánské republiky tento člověk zapomněl zaplatit mnohamiliónové dluhy.

    Ještě více jsme ale ocenili zmínku o správci konkurzní podstaty - JUDr. Pavlu Pikolovi.

Zatímco pan Fiala se evidentně svým "vycestováním s nakradenými penězi" zaplacení

dluhů vyhnul, což je každému jasné, byl JUDr. Pavel Pikola pověřen státem, aby majetek

pana Fialy co nejlépe zpeněžil a s věřiteli se vyrovnal.

   JUDr. Pikola se ale tomuto úkolu zpronevěřil a majetek pana Fialy doslova "zašantročil"

za symbolické částky dalším velmi podivným "podnikatelům". Oprávněné věřitele pana

Fialy tím nepochybně poškodil.

    Zatímco pan Fiala jednal jako soukromá osoba a bylo na něm, zda se bude ve svých

obchodních vztazích k partnerům chovat jako slušný člověk, nebo se projeví jako zloděj,

měl JUDr. Pavel Pikola - osoba pověřená státem, postupovat podle Zákona o konkurzu

a vyrovnání, dodržovat jeho ustanovení a respektovat smysl zákona, jímž je bezesporu

maximální uspokojení věřitelů.

    To neudělal a to nejen v tomto, ale i dalších případech (viz www.volny.cz/ferda.nemec/).

Jsme přesvědčeni, že je nutné, aby se stát činností těchto lidí zabýval a neposkytoval jim

příležitost k podvodům, maskovaným předstíráním konkurzu.

    Věříme, že informace uveřejněná ve Vašem deníku k tomu také přispěje a jsme

připraveni se na objasňování nezákonných aktivit řady správců konkurzních podstat

podílet.

    Doufáme, že se orgány činné v trestním řízení nezačnou aktivitami těchto lidí

zabývat až poté, kdy se tito lidé i s nezákonně získaným penězi přesunou do

Karibiku, nebo jiné příjemné oblasti, která nemá s ČR smlouvu o vydávání

zločinců.

 

        Za úpadce poškozené konkurzním správcem JUDr. Pavlem Pikolou

 

                                                 Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

                                                            ( www.zakony-online.cz