JUDr. Jaroslav Dolejší

Vrchní státní zastupitelství Praha

nám. Hrdinů 1300

140 65 Praha 4Vážený pane doktore,nepochybuji o tom, že dostáváte v posledních týdnech řadu dopisů od lidí, které neznáte a to jen díky tomu, že jste se pro značnou část naší veřejnosti stal symbolem boje proti té formě kriminality, které se, kryti státním pověřením, pod pláštíkem konkurzů dopouštějí konkurzní správci za pomoci soudců a zaštítěni policií.

Postavení prvního a jediného jistě není jednoduché. Dovedu si představit, že přináší řadu pozitivních důsledků, nepochybně je ale také takové postavení, obzvláště pak v souvislostech spojených s trestnou činností vlivných lidí spojeno s riziky a nepříjemnostmi.

Nedělám si iluzi, že by jste se vedle kauzy „BERKA“ mohl věnovat ještě čemukoliv jinému. Spíše si myslím, že pokud existují mezi státními zástupci i další takoví, kteří chtějí odhalovat trestnou činnost bez ohledu na postavení jejího pachatele, budete je rozhodně znát Vy a ne já a že se třeba někdo z nich bude mít zájem podívat, je-li má informace solidní, či nikoliv.

Chci proto upozornit na další případ zločinného spiknutí. Jde o činnost konkurzního správce – JUDr. Pavla Pikoly, který v rámci „zmanipulovaného“ konkurzu převzal má podnikatelská aktiva v hodnotě cca 150-200 milionů Kč a dokázal z nich ve prospěch mých věřitelů získat symbolický výnos cca 650 tisíc Kč. To že jde o spiknutí vím přímo z jeho úst. V rámci prvního setkání mně i mému právníkovi oznámil, že má (jako bývalý pracovník StB) tak dobré kontakty se soudy a policií, že dosáhne cokoliv, co si bude přát. Okamžitě na mne podal trestní oznámení, kterému stále ještě (od r. 1999) čelím a také ve všem, co se stalo, měl vždy plnou podporu jak ze strany policejního vyšetřovatele, tak i soudu.

S velkým časovým odstupem jsem zjistil, že si byl JUDr. Pikola natolik jistý svou nepostižitelností, že se dokonce dopustil i kroků, které mají charakter trestné činnosti a podal jsem proto na něho trestní oznámení. Policejní vyšetřovatel byl ale tak málo ochotný připustit nějaké pochybení ze strany JUDr. Pikoly, že raději i mne zprostil majetkových obvinění a tak jsem v současné době obviněn již pouze z nedostatečné spolupráce se správcem konkurzní podstaty. I to je ovšem obvinění zcela nesmyslné.

Nepokouším se vypisovat nějaké podrobnosti, protože prakticky všechny důležité informace lze nalézt ve spisu ČVS:KVSC 2048/2000.

Jsem hluboce přesvědčen (bohužel nemám reálnou možnost si svou hypotézu ověřit), že ve všech případech konkurzů, které mu byly svěřeny, postupoval JUDr. Pikola podle stejného schématu. Úpadce obvinil z řady trestných činů, tak aby dotyčný měl tolik problémů, že mu nezbude čas ani chuť se zabývat tím, co se děje s jeho bývalým majetkem, který pak realizoval s minimálním oficielním, ale velkým „vedlejším“ výnosem. Nepochybně mu při tom pomáhal poměrně úzký okruh policistů a soudců, které by nemělo být problém odhalit. Jde pouze o to, aby se někdo měl zájem situací zabývat.

Už opravdu závěrem bych rád konstatoval pouze to, že jsem podal žalobu na stát o náhradu škody, která mi byla nezákonným postupem státních úředníků způsobena. Pokud se podaří pochybení státních úředníků prokázat, půjde o částky v řádech desítek, nebo spíše stovek milionů a já budu považovat za svou morální povinnost se se všemi, kteří k tomu nějak přispějí vyrovnat.

Bez ohledu na to, jak se rozhodnete reagovat na tento dopis Vám přeji mnoho úspěchů ve Vaší obtížné a záslužné činnosti.


Ve Slaném 6.6.2004

Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568