František Hucek.

 

  Vážený pane Hucek,

 

   zasílám Vám své odvolání proti rozhodnutí OS v Kladně ve věci mého návrhu na výkon rozhodnutí proti povinné Exx Vxxxxx;. Považujte materiál za ilustrativní záležitost, jejímž prostřednictvím bych chtěl upozornit na další, domnívám se že zajímavé a nikoliv bezvýznamné souvislosti.

   Po ukončení konkurzu jsem získal od jedné v minulosti mě zastupující právničky informaci o části sporů, které mým jménem vedla s mými neplatiči (cca 50 sporů). Na základě této informace jsem se obrátil na příslušné soudy s dotazem na stav sporů a zjistil jsem, že v několika případech byly spory správcem konkurzní podstaty a nebo někým jiným ukončeny, protože dlužník požadované částky zaplatil.

Většina pohledávek, které byly podloženy pravomocným rozhodnutím soudu ale nebyla správcem vymáhána.

   Domnívám se, že SKP se tím chtěl vyhnout úsilí, které by si pokračování ve sporech vyžádalo a následnému prodloužení konkurzu, domnívám se ale současně, že tím porušil zákon, protože část mých aktiv zcela jednoznačně nevyužil k získání maximálního výnosu konkurzu a k co nejvyššímu uspokojení mých věřitelů.

   Pro ilustraci přikládám jeden ze zajímavých případů - správcem ukončenou při s p. Chudobovou. Když se podíváte na termín ukončení, dlužnou částku a dohodnutý platební kalendář, je zřejmé, že se prostředky z tohoto soudního sporu do konkurzu dostat nemohly. Na problémy jsem už několikrát bezvýsledně upozorňoval Policii ČR (jedno TO přikládám), která nikdy nic podezřelého na počínání JUDr. Pikoly neviděla.

   Obě kategorie problémů mají podstatně víc konkrétních případů, pro rozsáhlost je neuvádím.

   Chci ale konstatovat, že jsem za vedené soudní spory zaplatil cca 800.000,-Kč soudních poplatků a ještě podstatně více za právní služby. Konkrétně v tomto případu činily poplatky cca 500,-Kč a náklady právního zastupování více než 6.000,-Kč, takže lze s jistotou tvrdit, že právní služby byly nákladnější, než 4% z hodnoty projednávaných částek.

    Tady bych chtěl zdůraznit, jak značně mě poškozuje skutečnost, že mi SKP evidenci odcizil, protože bez ní mi chybí mj. informace o konkrétních a přesných nákladech, které jsem ve sporech vynaložil a jsem schopen prokázat jen zlomek svých tvrzení. I z těchto pohledů je, předpokládám, zřejmé, proč mi SKP evidenci nevrátil. Pro pobavení zasílám jedno z trestních oznámení, kterým jsem se snažil Policii ČR upozornit na zjevnou nelogičnost situace, kdy já jsem trestně stíhán pro špatné zpeněžení svých pohledávek, zatímco podstatně horší zpeněžení JUDr. Pavlem Pikolou policie považuje za adekvátní.

    V této chvíli si ale kladu otázku a chci se s Vámi o tom poradit, zda bych neměl podat na Český stát žalobu pro poškození, které mi vzniklo tím, že ačkoliv jsem vynaložil nemalé částky na soudní procesy (poplatky a náklady na právní služby) a ačkoliv stát uznal,

že mé nároky byly oprávněné, nezískal jsem nejen dlužné částky, ale naopak jsem ztratil (zbytečně vynaložil) další prostředky a to vše především proto, že stát svými zákony vytvořil stav nevymahatelnosti dluhů a nepostižitelnosti dlužníků.

   Jako zahraniční investor bych nepochybně měl (viz kauzy "Diag Human", "NOMURA", nebo "TV NOVA") značné vyhlídky na úspěch sporu. Jako občan tohoto státu ale žádná práva nemám ? Kdyby to nebylo trapné a smutné, připadalo by mi to asi směšné.

 

 

          S pozdravem            Němec.

 

Okresní soud v Kladně

Nám. Ed Beneše 1997

Kladno

 

Odvolání proti usnesení :  20 Nc 4510/2006-13.

 

    Vážení,

 

    zasílám Krajskému soudu v Praze odvolání proti usnesení Okresního soudu v Kladně.

 

        S pozdravem       Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

Elektronicky podepsáno.