Krajský soud Praha

nám. Kinských č. 5

Praha 5




Odvolání proti usnesení Okresního soudu Kladno č.j. : 20 Nc 4510/2006-13.



V zákonné lhůtě se odvolávám proti výše uvedenému usnesení Okresního soudu v Kladně (je přiloženo).

Usnesením byla zamítnuta má žádost o ustavení právního zástupce pro řízení ve věci návrhu na výkon rozhodnutí proti povinné Exx Vx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ve věci uvádím. Povinná Exx Vxxxx byla k úhradě nezaplaceného odběru zboží odsouzena usnesením Okresního soudu v Kladně 13C 139/97 ze 14.12.1998, které nabylo právní moci 10.2.1999.

Protože povinná svůj dluh ani po soudním rozhodnutí nevyrovnala, podal jsem návrh na soudní výkon rozhodnutí (kopii přikládám). Jsem přesvědčen, že návrh obsahoval všechny informace potřebné k jeho prohlášení, jeho součástí byla i žádost o ustavení právního zastoupení.

Na základě mého návrhu jsem byl jednak soudem vyzýván k odstranění nejasností a formálních závad a poté informován, že povinná nepřebírá korespondenci (kopii přikládám) a že proto bude můj návrh odložen. S takovým řešením jsem nesouhlasil a sám jsem se znova obrátil na Policii ČR s žádostí o součinnost (kopii reakce Policie ČR přikládám).

Všechna tato jednání, vedla k tomu, že Okresní soud v Kladně již změnil v kauze „Vxxxxxxx cca NĚMEC“ spisovou značku a vede ji namísto původní 38 Nc 1823/2005 a pozdější 38 Nc 1906/2006 v současné době pod označením 20 Nc 4510/2006 a vše směřuje k tomu, aby byl můj návrh zastaven.

Chci Okresní soud v Kladně požádat, aby byly pro odvolací řízení všechny spisy v této věci sloučeny, tak aby se z nich „nevytratily“ časové i věcné souvislosti.

Vnímám takový postup soudu jako faktickou podporu a legalizaci podvodného jednání. Odebrat zboží a nezaplatit za něj považuji za jen „poněkud zamaskovanou formu krádeže“ a velmi mě překvapuje, jak jsou soudy k takovému jednání velkorysé.

To, že tak jednoduchou záležitost nedokázal soud ani po poměrně dlouhé době jednoduše vyřešit je v diametrálním rozporu s jeho tvrzením, že k obhajobě svých zájmů žádné právní zastoupení nepotřebuji.

Velice mě znepokojuje názor soudu, že jsem člověkem, který se obrací na soud proto, že ho zřejmě vnitřně uspokojuje dělat problémy a obstrukce. Tento názor jako součást usnesení je v podstatě přiznáním a odrazem reality, že soud (a obávám se, že nikoliv pouze OS v Kladně) občana, který se domáhá spravedlnosti a svých práv považuje za „potížistu“, jehož problémy je třeba hodnotit a posuzovat s nějakým „subjektivním akcentem“ a tedy jinak, než důsledně v souladu se zákonem a prokázanými fakty.

Bohužel, právě s takovým přístupem se u Okresního soudu v Kladně dlouhodobě setkávám a na jeho základě jsem naopak toho názoru, že při projednávání všech mých podání to nejsem já, ale naopak Okresní soud v Kladně, kdo vytváří obstrukce.

K usnesení 20 Nc 4510/2006-13 mám ještě jednu výhradu. Při svých jednáních se soudem jsem se mj. dozvěděl, že by soud měl rozhodovat na základě zjištěných skutečností. Domnívám se, že soud svým usnesením tuto zásadu zcela evidentně porušil. Nevím o tom, že by soudce Mgr. Jan Podaný zjišťoval, zda je počítač, který používám mým vlastnictvím (pokud ano, snadno by zjistil, že nikoliv), nezjišťoval ani kdo a v jaké výši hradí náklady za trvalé připojení k internetu (je připojen celý dům ve Vítězné 1568) a neudělal si jasno ani v tom, jak nákladná záležitost je elektronický podpis. Snadno by totiž zjistil, že si ho lze pořídit za roční poplatek 200 Kč a dospěl by pak nejspíš k závěru, že použití elektronické komunikace není „aktem přepychu“ (jak se ho pokouší interpretovat), ale výrazným úsporným opatřením.

K návrhu na výkon soudního rozhodnutí jsem přikládal potvrzení o své osobní majetkové a finanční situaci. Prohlásil jsem v něm, že jsem nemajetný a můj jediný příjem – starobní důchod, je mi exekučně krácen.

Zajímalo by mě, jak si mám závěry soudu vykládat. Mám jim rozumět tak, že mému prohlášení soud nevěří, nebo si mám myslet, že by pan soudce Mgr. Jan Podaný rád hospodařil s mým příjmem a předvedl mi, jak z něho lze pohodově žít a ještě ušetřit na právní služby. Pokud takové přání Mgr. Jan Podaný má, rád si s ním příjem vyměním.

Ze všech těchto důvodů žádám, aby odvolací soud usnesení 20 Nc 4510/2006-13 zrušil a rozhodl, že mám pro další jednání ve věci nárok na právní zastoupení a tedy kvalifikovanou obhajobu mých zájmů.


Slaný 8.1.2007.




S pozdravem Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.



Přílohy : dle seznamu. Nezasílám přílohy prokazující pravdivost Potvrzení o osobní,

majetkové a finanční situaci, které soud již ve spisu má.

Přikládám naopak svůj názor na poměry v České justici a prosím, aby byl

založen do spisu.


Podání je elektronicky podepsáno.


P.S. Prosím podatelnu Okresního soudu v Kladně o potvrzení, že mé obvolání bylo,

včetně příloh, řádně přijato. FN.