-------- Original Message --------

Subject: Fw: Převzetí archiválií

Date: Sun, 8 Apr 2007 13:07:15 +0200

From: Ing.Ferdinand Němec <ferda.nemec@volny.cz>

Reply-To: Ing.Ferdinand Němec <ferda.nemec@volny.cz>

To: Mgr. Lenka Kolačkovská <mgr.lenka@kolackovska.cz>, Okresní soud v

Kladně <epodatelna@osoud.kld.justice.cz>
Zasílám pro informaci kopii dopisu od pana Hrubého i mé reakce na dopis.

*Okresní soud Kladno* prosím o založení do spisu * 9 Nc 7743/2004.*

S pozdravem Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568,

Slaný.

----- Original Message -----

From: "Ing.Ferdinand Němec" <ferda.nemec@volny.cz

<mailto:ferda.nemec@volny.cz>>

To: <pavel.hruby@cmail.cz <mailto:pavel.hruby@cmail.cz>>

Sent: Sunday, April 08, 2007 1:00 PM

Subject: Re: Převzetí archiválií


*Pavel Hrubý

Černilov - Újezd 21

Hradec Králové.

*

Vážený pane,


z termínu, který jste mi nabídl pro návštěvu Vaší soukromé spisovny

považuji za akceptovatelný hned první den, tj. 19.4.2007. Mou snahou

bude maximálně využít čas mezi 14,00 - 18,00 hod, takže se budu snažit

přiject hned ve 14,00 ho. Nemohu vyloučit nějaké malé zpoždění v

důsledku dopravních komplikací atp.

Abychom omezený čas využili co nejefektivněji, bylo by vhodné z Vaší

strany některé podklady předem připravit a to zejména :


- doklad o Vašem oprávnění zajišťovat archivaci účetní evidence,

- smlouvu s JUDr. Pavlem Pikolou, na jejímž základě k archivaci mých

dokladů došlo (tady bych Vás rád poprosil o její ověřenou

kopii, kterou bych si chtěl odvézt),

- seznam JUDr. Pikolou do archivu uložených dokladů,

- "Archivní knihu" z archivu podnikatele Ing. Ferdinanda Němce, IČO

14464845, tak aby bylo možné konfrontací mezi oběma

seznamy zjistit, které doklady z původního rozsahu JUDr. Pavel

Pikola ve Vašem uložil a které nikoliv,

- smlouvy s dodavateli a odběrateli,

- smlouvy o převodu závazků z FO (fyzické osoby) na TEMPO Slaný, a.s.,

- bankovní výpisy z mých podnikatelských účtů od počátku podnikání k

datu ukončení podnikání,

- kompletní korespondenci s FÚ (Slaný, Praha-západ), VZP a ČSSZ,

především pak zápisy ze všech kontrol mého podnikání

prováděných těmito institucemi.


Další podklady a postup již domluvíme v rámci mé návštěvy ve Vaší

spisovně.


S

pozdravem Ing.

Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

Elektronicky podepsáno.


----- Original Message -----

From: <pavel.hruby@cmail.cz <mailto:pavel.hruby@cmail.cz>>

To: <ferda.nemec@volny.cz <mailto:ferda.nemec@volny.cz>>

Cc: <P.pikola@volny.cz <mailto:P.pikola@volny.cz>>

Sent: Saturday, April 07, 2007 12:45 PM

Subject: Převzetí archiváliíVážený pane,


obdržel jsem od Vás žádost o předání archivovaných dokladů.

Předběžně Vám sděluji, že spisovnu můžete navštívit ve dnech 19. a

20.4.2007 a to v době od 14:00 do 18:00 hodin. Vzhledem k mé pracovní

činnosti nemohu dřívější termín navrhnout. Toto Vám bude oznámeno také

doporučeným dopisem.


Hrubý

Újezd 21, Černilov, 500 03 p. Hradec Králové