----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Krajský soud v Praze ;

Sent: Friday, March 09, 2007 2:06 PM

Subject: Žaloba proti JUDr. Tůmové.


 

Mgr. Martina Stínková                                                Okresní soud Praha-západ

T.G. Masaryka  346                                                      Karmelitská č. 19

Kladno.                                                                       Praha 1 

 

Spisová značka : 10 C 332/2006.                    Prosím o založení k uvedené sp. značce.

 

 

    Vážená paní magistro,

 

    dostal jsem Váš e-mail ve věci žaloby proti postupu soudkyně Okresního soudu v Kladně JUDr. Jarmily Tůmové projednávané Okresním soudem Praha-západ s žádostí o určení, jakých důkazů se chci ve věci dovolávat.

    Zasílám Vám v příloze všechny, podle mne klíčové, dokumenty z nichž je zřejmé, čím se cítím být v souvislosti s postupem JUDr. Jarmily Tůmové poškozen i s krátkým komentářem, chci Vás ale požádat, aby jste na jejich základě Vy posoudila, co je potřeba zdůraznit a použít jako pádný argument pro nadcházející soudní jednání.

    Již v r. 2003 jsem podal žalobu proti postupu Policie  v Hradci Královém (kopii přikládám).

    Ve stejném roce jsem žaloval bývalého správce konkurzní podstaty JUDr. Pavla Pikolu, který v rámci konkurzu na můj majetek neoprávněně 

uznal podstatně více závazků, než jsem jako OSVČ k datu prohlášení konkurzu skutečně měl. Také tuto žalobu přikládám včetně kopie podacího lístku.

    Protože jsem v žádné z uvedených žalob nebyl ani soudem, ani ustaveným právníkem informován o tom, že by došlo k nějakému jednání,

vznesl jsem v r. 2005 na soud dotaz, kdy budou kauzy Okresním soudem v Kladně projednávány. Ze zaslaného sdělení jsem vyrozuměl, že první podání (proti postupu Policie v HK) bylo již soudem odloženo a druhé podání jsem mezi soudem evidovanými spisy vůbec nenalezl.

    Za této situace jsem byl do spisu 7 C 203/2003 nahlédnout a zjistil jsem překvapující skutečnosti a sice, že prvním podáním se soud nezabýval, protože ustavený právník neodstranil ve stanoveném termínu vady podání a druhé podání ze 16.9.2003 (proti postupu SKP - JUDr. Pavla Pikoly v konkurzu 38K 19/99) se zcela ztratilo z evidence díky tomu, že bylo "přiloženo" do spisu 7 C 203/2003.

    Žádal jsem Okresní soud v Kladně o zjednání nápravy a souběžně jsem podal žalobu proti postupu JUDr. Jarmily Tůmové (přiložena). V žalobě jsem , byť jen laicky, ale zcela jednoznačně vyjádřil námitku podjatosti této soudkyně a požádal jsem soud, aby již má podání nebyla této soudkyni  přidělována. Už samotnou okolnost, že jsem proti postupu soudkyně JUDr. Jarmily Tůmové podal žalobu bych považoval za postačující důvod k tomu, aby tato osoba nesoudila žádné mé případy. 

    Protože Okresní soud v Kladně na mé podání z 10.10.2005 nijak nereagoval a naopak nově svěřil JUDr. Tůmové k projednání další mou žalobu, usoudil jsem, že se nejspíše mé podání z 10.10.2005 u soudu také někam "zatoulalo" a rozhodl jsem se již nečekat několik let na podobné "překvapení" a podal jsem další žalobu (kopie přiložena).

    Z materiálů je, věřím, patrné koho z čeho obviňuji a o co usiluji. Těžko k nim mohu dodat něco jiného.

    Okresní soud v Kladně pak navrhl aby z důvodu možné podjatosti projednal žalobu Okresní soud Praha-západ. Považuji to za pouhé "předstírání zájmu na korektním jednání". Jsem přesvědčen, že nestrannost soudního jednání není odvozena od nějakého "teritoriálního principu".

    Okresní soud Praha-západ chtěl nejprve opět odstranit vady podání ode mne, jako laika (přiloženo) a když jsem to nedokázal, žalobu odložil (přiloženo). Proti tomu jsem se odvolal a protože mi odvolací soud vyhověl, dostala jste případ k odstranění závad a zastupování mého zájmu Vy.

    Věřím, že se toho zhostíte lépe než Vaši předchůdci a že i přes značnou "napjatost" stihneme termín pro odstranění závad.

     Opakování "odkládací finty" z případů JUDr. Tůmové by mi připadalo jako velmi okoukaný, laciný a hloupý vtip.

 

               S pozdravem                         Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.

 

Elektronicky podepsáno.

 

P.S. Prosím podatelnu Okresního soudu Praha-západ o potvrzení příjmu tohoto materiálu.

                                                                                                                                    Děkuji........Němec.

   

----- Original Message -----

From: Mgr. Martina Stínková

To: 'Ing.Ferdinand Němec'

Sent: Thursday, March 08, 2007 4:35 PM

Subject: žaloba proti JUDr. TůmovéVážený pane inženýre,

na základě usnesení  Krajského soudu v Praze ze dne 22. prosince 2006 jsem Vám byla ustanovena, abych Vás zastupovala ve věci žaloby podané dne  1.2.2006 k Okresnímu soudu pro Prahu-západ, kde žalujete soudkyni Okresního soudu JUDr. Jarmilu Tůmovou potažmo Českou republiku. Jelikož není z podání patrné, jaké důkazy navrhujete či jaké jsou rozhodné skutečnosti je zapotřebí, aby jste tyto sdělil mě, aby mohla být žaloba řádně doplněná. Proto Vás tímto emailem žádám o součinnost v dané věci jelikož mi byla stanovena lhůta pro odstranění nedostatků Vašeho podání do pondělí 12.3.2007. V této souvislosti Vás tedy žádám, aby jste se se mnou spojil ať už prostřednictvím emailu či telefonicky na čísle 737241477.

Předem děkuji za podání informací.

                                                                                                                                                      Mgr. Martina