Policie České republiky

Okresní ředitelství

KladnoVyjádření ve věci ČTS: PJM – 553/OHK-25-2003


Ve výše uvedené záležitosti uvádím. Vyšetřujícímu policistovi jsem předložil notářský zápis NZ 93/2004 a N 98/2004, který si okopíroval. Z tohoto dokumentu vyplývá, že akcie TEMPA Slaný, a.s. od č. 2851 do č. 5700 jsou v mém držení. Za této situace se mi zdá zbytečné, aby se policie zabývala zcela bezvýznamnými okolnostmi týkajícími se současných vztahů mezi mnou a mou bývalou ženou a prověřovala si funkčnost naší paměti.

Pokud jde o osobu M. Krausové, zcela jistě jsem jednal s osobou, která se takto prokázala a ani já, ani další účastníci jednání jsme neměli důvod pochybovat o její totožnosti a oprávněnosti k jednání. Ze spisu vedeného ve věci ČVS:KVSC-2048/2000 je patrné, že se akcie dostaly do společnosti EZOP Conzult a tak mi není jasné, proč by se byl někdo jiný vydával za M. Krausovou, nebo jak jinak by se mohly předmětné akcie dostat do držení společnosti EZOP Conzult, kdyby je převzal někdo neoprávněný a touto společností nepověřený.

Dotaz na popis ženy, která se prokázala jako M. Krausová (včetně oprávnění jednat) považuji za pokus o žert.

Velice mě překvapuje, proč se policie nezabývá i jinou vyšetřovací verzí, než pouze tou, že pan Sluka jménem společnosti GMS s r.o. padělal akcie TEMPA Slaný.

Znamená to, že EZOP Conzult své akcie společnosti GMS neprodal ? Pokud je prodal, nepochybně existuje kupní smlouva, z níž je patrné kdy, v jakém rozsahu a za jakou částku byly akcie prodány.

Nepochybně jsou i jiné možnosti, jak se situace odehrála a já považuji za nesprávné, že se policie nezabývá i jimi.

Mé trestní oznámení se týkalo především pochybení notáře JUDr. Přemysla Kalouse a velice nelibě nesu, že je tento člověk a jeho podíl na situaci zcela mimo zájem policie.

Opakovaně bych chtěl i tímto způsobem upozornit policii, že všechny důležité výpovědi jsou již ve spisu ČVS:KVSC-2048/2000 a že z nich jednoznačně vyplývá, že nabyvatelem 50% akcií TEMPA Slaný, a.s. byla společnost EZOP Conzult. Je tedy nesporné, že nikdo nemohl vystupovat jako vlastník všech akcií a změnit statutární orgány společnosti. Přesto k tomu došlo a díky tomu byla společnost „vytunelována“ a už bez majetku na ni byl prohlášen konkurz. Došlo tedy zcela nepochybně k trestnému činu, kterým jsem byl poškozen a který jsem oznámil.

Domnívám se, že mám zákonné právo vědět, jak je s mým oznámením nakládáno. Takovou informaci jsem doposud nedostal, zato jsem opakovaně dotazován na to, co jsem již policii sdělil a co bylo i obsahem mého oznámení.Ve Slaném převzal dne :

Ing. Němec Ferdinand

Vítězná 1568