----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Okresní státní zastupitelství Kladno


Sent: Sunday, February 11, 2007 6:48 PM

Subject: Fw: Vysvětlení ve věci 1 ZN 802/2007.


 

OKRESNÍ  STÁTNÍ  ZASTUPITELSTVÍ

Pavlisova ul. 2818

Kladno.

 

   Věc : 1 ZN 802/2007.

 

JUDr. Nina Brozová,

Okresní státní zástupkyně.

 

 

     Vážená paní státní zástupkyně,

 

     jsem rád, že jste se mne dotázala na důvod, proč zasílám OSZ Kladno různé písemnosti

o nichž se domníváte, že se nijak OSZ v Kladně netýkají a kterými tedy jen, podle Vás, zatěžuji

spisovnu.

    Není mi známo, zda víte či nevíte o tom, že jedna z Vašich kolegyň - JUDr. Tamara Kaiserová mě

u Okresního soudu v Kladně obvinila na základě vyšetřování vedeného Středočeskou Policií ČR

pod spisovou značkou ČTS : KVSC - 2048/2000 z velice závažné trestné činnosti. Obvinění bude
Okresním soudem v Kladně projednáváno pod sp. zn. : 3 T 56/2006-6900.

    JUDr. Tamara Kaiserová mě obvinila i přesto, že již při vyšetřování ČTS : KVSC - 2048/2000 

se ukázalo, že jeho hlavní iniciátor - konkurzní správce JUDr. Pavel Pikola (je to tentýž člověk,

který byl zmiňován mj. v Hradeckém deníku z 3-4.2.2007 v článku "Mrtvý tunelář oživl"- informaci

jsem Vám také zaslal, jako doklad toho, že JUDr. Pikola chtěl panu Fialovi zajistit klidné užívání

milionů zcizených v ČR, jeho "úředním prohlášením" za mrtvého, ačkoliv tento a jistě dobře, žije 

v Dominikánské republice ), lhal, můj majetek v rozsahu cca 200 mil. Kč zpeněžil za pouhých

cca 6,5 mil. Kč, ale zato mi "přidal" asi 100 mil. Kč na neoprávněně uznaných dluzích.

    Pokud všechny tyto okolnosti JUDr. Kaiserová neviděla, pak musí být hodně slepá a nebo

musí mít JUDr. Pavla Pikolu - bývalého příslušníka StB a policistu opravdu hodně ráda.

    Jistě ale uznáte, že je v mém zájmu a že mám právo se bránit a prokazovat, že jsem 

žádné peníze nikomu nezcizil a nikoho jsem nechtěl poškodit, ani nepoškodil. Pokud nebylo

v rámci konkurzu na můj majetek získáno dost prostředků, stalo se to jednáním JUDr. Pikoly,

nikoliv mou zásluhou.

    Zakládejte prosím podklady, které Vám posílám do spisu ČTS : KVSC - 2048/2000, aby 

mohly být vzaty v úvahu při soudním projednávání obvinění  3 T 56/2006-6900.

    Ještě dnes, nebo zítra zašlu i OSZ Kladno další soudní usnesení, které bude současně 

dílčí výpovědí o tom, kde zůstala značná část mých aktiv a jak s nimi JUDr. Pavel Pikola

zacházel. 

     Nemohu se ubránit dojmu, že si jak "podvodníci vzešlí z líhně StB", tak jejich oddaní

ochránci z řad současných "orgánů činných v trestním řízení" a od soudů myslí, že občané 

jsou povinni se bývalými StBáky nechat sprostě okrádat, být za to vděčni a volat po 

jejich beztrestnosti a nepostižitelnosti. To je ale omyl.

 

        S pozdravem                             Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.