----- Original Message -----

From: Ing.Ferdinand Němec

To: Krajský soud v Praze ;

Sent: Monday, March 12, 2007 12:37 PM

Subject: Opakovaná výzva k odstranění vad podání - hledání záminky k odložení věci. Reakce.


Okresní soud v Kladně

Nám. Ed. Beneše 1997

Kladno.

 

 

Sp. zn. : 9 Nc 7701/2007-40.

 

JUDr. Alena Hadravová.

 

   Vážená paní soudkyně,

 

    obracím se na přímo na Vás, protože usnesení 9 Nc 7701/2007-40 (přiloženo) již považuji za spíše osobní, než úřední záležitost. Pro rekapitulaci uvádím.

    Dne 2.1.2007 jsem podal žalobu (je přiložena) proti rozhodnutí Živnostenského odboru Městského úřadu ve Slaném, kterým se cítím být diskriminován. Pro pochopení souvislostí a důvodů, proč se proti rozhodnutí ŽO MěÚ Slaný ozývám a čím se cítím být poškozen jsem se pokusil všechny důležité okolnosti ve svém podání popsat.

    Vy jste ale zjevně nepochopila, že mé podání směřuje proti výše uvedenému rozhodnutí živnostenského odboru, ani co chci vlastně dosáhnout

a vyžádala jste si upřesnění a doplnění podání (kopie přiložena).

    Pokusil jsem se Vám vyhovět (kopie vyjádření přiložena), zdůraznil jsem ale, že ještě méně než Vy mně, rozumím já Vám a opakovaně jsem Vás požádal o ustavení právníka, který by nejasnosti podání odstranil. Nedomníváte se, doufám, že je výsadním právem soudců nerozumět občanům, zatímco k povinnostem občanů patří perfektně rozumět soudcům (i když připouštím, že Vám a Vašim snahám nejspíš rozumím).  

   Vy jste ale opětovně nepochopila o co mi vlastně jde a mé podání jste promptně odmítla (kopie přiložena).

   Já jsem se proti Vašemu postupu řádně odvolal (kopie odvolání přiložena) a očekával jsem rozhodnutí odvolacího soudu.

   Nerozumím tomu, proč se namísto Krajského soudu v Praze opětovně ozýváte Vy a narušujete standardní průběh událostí ?   Já Vám nejsem schopen splnit Vaše požadavky a Vy nejste ochotná respektovat má občanská práva. Situace je celkem jasná a na Vaší straně je nesporná "profesní výhoda". Vaši kolegové u odvolacího soudu Vám přece nenechají ublížit. 

 

     S pozdravem a přáním : "Ať žije demokracie a spravedlnost v Čechách"                Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.

 

 

Elektronicky podepsáno.